KOUČING


CO JE KOUČOVÁNÍ NEBO-LI KOUČING?

Koučování jako slovo známe všichni v kontextu se sportovci a jejich sportovními výkony. Sportovní kouč je člověk, který vede a podporuje sportovce k tomu, aby ze sebe dostal maximální potenciál. Společně si stanovují krátkodobé a dlouhodobé cíle a za pomoci uvědomění si KDE SE TEĎ sportovec nachází a KDE CHCE BÝT za určitý časový úsek nalézají nejlepší způsoby, jak těchto výsledků dosáhnout.  Kouč v tomto směru pracuje v profesionální spolupráci se sportovcem.

 

MOJE DEFINICE KOUČOVÁNÍ JE:

Koučing je proces, při kterém se v pozici kouče stávám podporujícím a hledajícím průvodcem svým klientům a předávám jim „pomyslené“ klíče od jejich potenciálu, aby si jimi otevřeli nové možnosti.

 

Chcete-li více odborně…

 

Koučování je transformační proces, kdy se normální člověk rozhodl nechat podporovat koučem, aby se z něj stal vyjímečný jedinec, který maximalizuje svůj potenciál v každé oblasti svého života.

 

CO KOUČING NENÍ…

Koučování není terapie, poradenství ani mentoring. Při koučingu se společně zaměřujeme na vaše silné stránky a ne slabiny, na budoucnost a ne na minulost. Je to cesta dopředu, která vás vede k vašemu cíli. Koučování je rovnocenné partnerství, kde klient je zplnomocněn a díky svým znalostem a možnostem je schopen nacházet nová řešení situací nebo problémů. Kouč je v roli podporujícího a inspirujícího průvodce.

 

JAK DLOUHO TRVÁ JEDEN KOUČING?

 • úvodní sezení bývá zpravidla delší, trvá 60 – 90 minut.
 • následná sezení trvají 45 – 60 minut.

 

CO VŠECHNO KOUČOUVÁNÍM LZE ŘEŠIT?

Dá se říct, že prakticky jakákoliv životní nebo profesní situace.

 

 

Např.:

 • profesní postupy
 • rozvoj firmy
 • nové zaměstnání
 • výběr vhodného studia na vysoké škole
 • poruchy spánku
 • příprava na porod po traumatickém zážitku,
 • problémy s řízením motorových vozidel, …

 

Klienti za mnou často přicházejí a z jejích úst zní:

 • visím ve vzduchoprázdnu, nevím, co mám dělat
 • moje firma potřebuje re-start, nevím odkud začít
 • můj projekt stagnuje, nevidím cestu kudy dál
 • potřebuji změnu v životě, ale nevím, jak tomu přistoupit
 • začínám podnikat, ztratil jsem svůj cíl
 • moje práce mě nenaplňuje
 • mám problémy se spánkem
 • nemohu se učit
 • bojím se porodu
 • nezvládám své rodičovské povinnosti
 • cítím se zasekle v partnerském vztahu

 

 

Nabízím vám 4 formy koučování:

 

koučing

 

 

life koučing

 

 

 

Stále nevíte, zda je pro Vás koučing vhodný? Máte nějaké otázky? Potřebujete se o něčem ujistit?

 

 

OZVĚTE SE!

 

 

 

Chcete znát názory mých klientů? Můžete si je přečíst zde…

průběh-koučování

JAK PROBÍHÁ KOUČING?

 

Při koučování s vámi pracuji tak, abych vám pomohla definovat své cíle, co chcete dosáhnout a kroky, jak se k nim přiblížit.

 

Jako svého partnera na této cestě vás budu:

 • poslouchat
 • podávat vám reflexi  – odrážet zpětně své postřehy
 • nabízet vám alternativní pohledy – z mnoha dalších úhlů
 • hledat váš velký sen
 • používat výkonné otázky k odemknutí vašeho potenciálu
 • pomáhat vám nacházet další způsoby realizace vašich cílů

Spolu zjistíme, jaké překážky vám brání v pohybu vpřed. Společně nastavíme krok za krokem akční plán k překonání těchto  překážek a budeme směřovat k vašemu cíli.

Pokud bude potřeba dalších konzultací – budeme spolu ve spojení způsobem, který pro vás bude nejvíce vyhovující (telefon, Skype, email,…) v časech, kterých se domluvíme. Probereme spolu vaše úspěchy a budeme rozvíjet dlouhodobé strategie, které budou rozděleny do snadno dosažitelných denních nebo týdenních kroků.

Poskytnu vám různé nástroje, které vám umožní pracovat na svém pokroku.

 

Věřím, že každý má hluboko v sobě neuvěřitelný zdroj síly a moudrosti, který lze pomocí koučování objevit a dosáhnout tak fenomenálních změn ve svém životě. Ať osobním, tak i pracovním.

 

 

PRACUJI TECHNIKOU – PŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA ŘEŠENÍ (Solution Focused)

 

Jak už sám název napovídá, je to koučovací technika, které vede klienta směrem dopředu. Nerozebíráme detailně problém nebo situaci, ale postupně se zacílíme na následná  řešení a zjistíme mechanismus, kdy to v minulosti fungovalo. Raději tomu říkám různé formy cest, odkud lze situaci uchopit a následně si stanovit „akční aktivační“ plán.

Za tvůrce přístupu zaměřeného na řešení lze považovat Steva de Shazera (25.6.1940 – 11.9.2005), jeho manželku a kolegyni Insoo Kim Berg (25.7.1934 – 10.1.2007) a jejich kolegy a kolegyně z Brief Family Therapy Center (BFTC) v Milwaukee (USA). Mezi původními členy týmu byli například Scott Miller, Eve Lipchik, Alex Molnar, Wal Gingerich, Michele Weiner-Davis a další.

 

A JEDNO MALÉ UJIŠTĚNÍ PRO VÁS ZÁVĚREM NEBO ZAČÁTKEM 😉

 

Při koučování samotném nejsou špatné nebo správné odpovědi. Jsme individuální jedinci – originály! Každý z nám má jinak nastavené vnímání, má jiné životní podmínky a tak se dá se říct, že i každý další den se stává novým začátkem.