Archetypy – umělec s příchutí rebela 1270


Jung a nový způsob rozdělení typů osobností.

Carl Gustav Jung, byť žil na přelomu 19. a 20. století, stal se nejcitovanějším psychologem 20. století. Jeho přínosem v psychologii jako takové se stalo pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie. Komplexnost a objevení člověka v jeho jedinečnosti se stalo základními kameny rozdělení lidí do určitých archetypů.

 

Co o nás prozrazují archetypy?

Jedno. Jsme originální směs charakterových a charakteristických vlastností, z kterých po jejich objevení můžeme těžit. Vydělávat velké peníze, rozvíjet své projekty, posunovat věci dopředu.

 

Archetypy – 3 základní kameny osobnosti.

Archetypy se určují podle testu, který vyplníte. Výsledkem je grafový koláč s procentuálním vyjádřením poměru vašich archetypů. Ty jsou tři. 3 základní kameny osobnosti. Musím se přiznat. Vyjádření pomocí tohoto grafu je velmi efektivní. Jedno procento, desetina procenta vás jako osobnost posunuje do vaší originality – jedinečnosti.

 

Jeden je vždy dominantní a má různé odstíny.

MarkétaX @ Jiří Kovalčík. Náš společný archetyp je UMĚLEC. Základní archetyp je stejný, ale lišíme se dalšími dvěma archetypy. Díky této kombinaci jsme ve své podstatě unikátní.

 

 

umělec

 

 

 

Svoje archetypy zjistíte pomocí speciálního testu.

Výsledkem zodpovězení určeného systému otázek v testu je grafový koláč. Ten je rozdělen do třech částí. Počet procent vyjadřuje, který archetyp je dominantní – základní a ostatní dva jsou doplňující. Procentuální poměr mezi nimi se může s věkem měnit. Nicméně dominantní archetyp je neměnný. Dalo by se říct, že je základním kamenem.

Jirka-archetyp

 

 

 

Jiří.

Jeho dominantou je UMĚLEC/TVŮRCE. Doplňují ho další dva faktory a to REBEL (potvrzují přiložené fotografie) a PEČOVATEL (starostlivý otec rodiny).

 

 

MarketaX-archetyp

 

MarkétaX

Základ tvoří UMĚLEC/TVŮRCE – projevuje se ve všech oblastech mého života. Od přípravy pokrmů, přes vyjádření pocitů formou malby až po umění komunikace a koučování. VIZIONÁŘ – vidím věci dopředu, jak by mohly fungovat. INTELEKTUÁL – přemýšlím nad situacemi a věcmi v mnoha dalších pohledech.

 

 

 

V čem vám může pomoci poznání vlastních archetypů?

Od klientů často slyším:

  • lépe se učím jazyky
  • nacházím rychleji řešení svých pracovních povinností
  • po zjištění archetypu u mě došlo k velké úlevě, vím, kdo jsem
  • ve své práci jsem našel nové podněty

 

Jiří Kovalčík.

Ochotný kamarád, který mi vždy vyjde vstříct a snaží se mi pomoc. Jinak člověk moudrý, s velkým rozhledem a životním nadhledem. Děkuji mu za vyplnění testu a možnost uveřejnění výsledků.

Pokud někdo toužíte po tetování s Jirkou určitě najdete zajímavý motiv a on odvede maxi profi práci 🙂

http://www.tattookovis.cz/